Specialist på värmepumpar i Linköping

Varmt välkommen till Åtvidabergs Rör, som är Linköpings ledande specialist på värmepumpar. Med kunden i fokus omfattar företagets verksamhet hela Östergötland och norra Småland. Idag har man tio anställda och en målsättning är långvariga kundrelationer. Förutom värmepumpar installerar Åtvidabergs Rör även ved- och pelletspannor, men specialinriktningen ligger inom bergvärmepumpar. Här har man en ledande spetskompetens att lita på och en lång erfarenhet av installation både till villor och större fastigheter i Linköping med omnejd.

Företaget, som har generösa öppettider och en ständig jourtelefon, har funnits i mer än 40 år då man startade sin VVS-verksamhet. Åtvidabergs Rör har fem montörer med lång erfarenhet som håller sig uppdaterade med det senaste inom området. Inget uppdrag är för komplicerat eller svårt för de skickliga medarbetarna på Åtvidabergs Rör.

Linköpings värmepumpar är i trygga händer.

De har stora kunskaper inom allt som har med värmepumpar att göra. En värmepump bygger på samma teknik som en kylanläggning, men den huvudsakliga skillnaden mellan en värmepump och en kylanläggning är att den sistnämnda sortens anläggning används för kylning, medan värmepumpar används för uppvärmning.

Värmepumpens energi tas först och främst ur den kalla uteluften. Enkelt uttryckt kan man säga att energiinnehållet i den processade mängden uteluft minskas och att man sedan flyttar den till en annan plats inomhus. Man kramar helt enkelt ur värmeenergin ur uteluften. Den mekanism som man oftast använder i värmepumpar kallas för kompressorprocessen. Vanliga värmekällor för mindre värmepumpar kan exempelvis vara berggrund, sjövatten eller luft. För större värmepumpar kan man använda kommunalt avloppsvatten eller spillvärme från till exempel en industri.